Εκλογές Σ.Α.Α.Θ. 2024

Σημειώνεται ότι:

1. Oι υποψηφιότητες για νέο Δ.Σ. θα πρέπει να κατατεθούν στα μέλη του υπάρχοντος Δ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 05/04/2024.
2. Δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να συμμετέχουν σε όλα τα όργανα του Σωματείου έχουν αδιακρίτως όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου Αποφοίτων Αρσακείου Θεσσαλονίκης
Π P O Σ K Λ H Σ H
Tο Σάββατο 06 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00′ θα συνεδριάσει η Γ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Αρσακείου Θεσσαλονίκης στο αμφιθέατρο του Αρσακείου Λυκείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με τα παρόντα μέλη το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00′.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός πεπραγμένων, οικονομικός απολογισμός της χρήσης των ετών 2020-2024
2. Απαλλαγή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
3. Εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκη,
15/03/2024
TO Δ.Σ. του Σ.Α.Α.Θ.