Ίδρυση - Σκοπός

Στις 31 Αυγούστου 2006, μετά από πρόσκληση των Ιδρυτικών Μελών σε Γενική Συνέλευση, εξελέγη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή του Σ.Α.Α.Θ. Σήμερα, ο Σ.Α.Α.Θ., που λειτουργεί πλέον όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, αποσκοπεί στη γενικότερη δραστηριοποίησή του στην πόλη μέσα από εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και στη συσπείρωση των Αποφοίτων του Αρσακείου Θεσσαλονίκης, γύρω από τη φλόγα που άναψε στην καρδιά τους το τζάκι του σχολείου τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπόσταση και η δύναμη του Συλλόγου βασίζεται στην εγγραφή μελών στο δυναμικό του και στη μετέπειτα άμεση ή έμμεση δραστηριοποίησή τους μέσα στο Σύλλογο. Ο Σύλλογος, επίσης, υποστηρίζεται από τις εισφορές των μελών του σε επίπεδο ετήσιας συνδρομής και σε επίπεδο χορηγιών και δωρεών.

Οι μαθητές, αλλά και οι απόφοιτοι των Αρσακείων Σχολείων, πρέπει να νιώθουν υπερήφανοι που ανήκουν στη μεγάλη αρσακειακή οικογένεια∙ αισθάνονται ότι το οφείλουν στο Αρσάκειο, το σημαντικότερο δίαυλο επικοινωνίας τους με την κοινωνία. Η οικογενειακή αυτή σχέση καλλιεργείται ήδη από τα μαθητικά τους χρόνια, με την εγκάρδια συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του σχολείου και του Σ.Α.Α.Θ. Με τη συνάντηση όλων των ψυχών στη μεγάλη Ψυχή του Σχολείου, άλλωστε, ο Σ.Α.Α.Θ. αποκτά τη δυνατότητα να αποτελεί ενεργό κύτταρο της Θεσσαλονίκης και να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στο έργο των Αρσακείων Σχολείων εν γένει.