Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελεί την πιο ουσιαστική και δημιουργική ομάδα στην οποία οφείλεται η επιτυχία της ίδρυσης του Συλλόγου Αποφοίτων. Οι δώδεκα απόφοιτοι εργάστηκαν εθελοντικά επί ένα χρόνο με σκοπό να οργανώσουν το Σύλλογο Αποφοίτων, να αφουγκραστούν τις ανάγκες του Συλλόγου και των Αρσακείων Σχολείων, να συλλέξουν τις διευθύνσεις και τα προσωπικά δεδομένα των Αποφοίτων, να δημιουργήσουν Βάση Δεδομένων και τέλος να προχωρήσουν στις νομικές διαδικασίες για την Ίδρυση του Συλλόγου.

1. Κουλιακιώτη Κατερίνα (1994)

2. Λιάκος Μιχάλης (1995)

3. Κλωνιζάκη Γεωργία (1996)

4. Οικονόμου Γιώργος (1997)

5. Καρμπόνη Ελένη (1998)

6. Αρχανιωτάκη Κατερίνα (1999)

7. Αποστόλου Δημήτρης (2000)

8. Ρισάφη Ηδύλη (2001)

9. Τσούρκας Κλεόβουλος (2002)

10. Μακρή Κατερίνα (2003)

11. Εμμανουηλίδης Άγγελος (2004)

12. Ζούζουλας Δημήτρης (2005)