Ιστορικό

λογο αρακειο

Τον Οκτώβριο του 2005, συστάθηκε Οργανωτική Επιτροπή με πρωτοβουλία του κ. Γιώργου Οικονόμου (Απόφοιτος 1997) αποτελούμενη από Αποφοίτους του Αρσακείου Λυκείου Θεσ/νίκης της Φ.Ε. με σκοπό την ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων.

Στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες με την τ. Συντονίστρια των Απογευματινών Ομίλων των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης κ. Χρ. Παπουτσάκη να ιδρυθεί παράρτημα του Συνδέσμου Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Το νομικό πλαίσιο δεν διευκόλυνε την ίδρυση τέτοιου παραρτήματος.

Η Οργανωτική Επιτροπή με συντονιστή τον κ. Οικονόμου συνεδρίασε αρκετές φορές ανέλυσε τα δεδομένα και τις ανάγκες του Συλλόγου Αποφοίτων και συγκέντρωσε τις διευθύνσεις των Αποφοίτων.

Η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνθηκε στην Απόφοιτο κ. Αικ. Αρχανιωτάκη (Δικηγόρο) και στον Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. κ. Γ. Αρχανιωτάκη ώστε να προβούν στις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων.

Στις 11 Μαρτίου 2006 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Αποφοίτων Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης της Φ.Ε. με προσωρινό Δ.Σ. όπως ορίζει η νομοθεσία. Παρόντα στην υπογραφή της ίδρυσης 37 Ιδρυτικά Μέλη, Απόφοιτοι του Λυκείου.

Στις 31 Αυγούστου 2006 μετά από πρόσκληση των Ιδρυτικών Μελών σε Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή του Σ.Α.Α.Λ.Θ.